top of page

About Norwalk Speaks!

Norwalk pale! Èske yon kominote kondwi PLAN AKSYON pou pran dife yon pi akeyan, enklizif, ak ekitab Norwalk pou tout moun.

Dirije pa nou & Associates pral dirije travay sa a fonse ak vanyan gason alantou divèsite, ekite, ak enklizyon (DEI) pou Vil la nan Norwalk. Yon vil plen moun kiltirèl ak divès pral vin pi fò jan nou fasilite konvèsasyon, bati pon nan konfyans ak patenarya, ak rasin soti reyèl ak / oswa konnen enjistis ak inegalite asire ke minisipalite a ap fè tèt li nan yon ekitab, divès, ak enklizif fason pi devan.

megaphone-icon.png

Telechaje App Kominote nou an, "Rezo Mighty" nan magazen Google Play oswa iTunes oswa ale nan https://norwalkspeaks.mn.co/ pou rantre nan Norwalk Speaks! Kominote

DiscoveryMN_edited.png

Pandan kèk mwa kap vini yo,
Ki te dirije pa nou & Associates yo pral nan figi ou ( nan fason ki pi bon posib) sou tout bagay Norwalk. Nou ap mande ou pataje istwa ou, eksperyans ou, ak opinyon ou pou nou ka jwenn yon foto konplè, gaya nan tout aspè nan lavi Norwalk. Ki jan nou pral jwenn ou ak istwa etonan ou a? Nou pral soti ak sou nan katye ou, nou pral òganize evènman ak atelye, epi nou pral òganize yon platfòm medya sosyal kote ou ka angaje yo nan konvèsasyon, patisipe nan sondaj, ak pataje foto ou ak istwa sou lavi nan Norwalk. Sur ou yo ap ede nou konprann sa k ap travay ak sa ki pa ap travay, epi yo pral gide nou nan rekòmandasyon nou yo bay Vil la pou travay kontinyèl DEI yo.

(...)

KONEKTE AK NOU

  • Instagram
  • Facebook

Ki sa ki nan li pou ou? Siksè nan pwojè sa a depann sou patisipasyon ou, se konsa pale, Norwalkians! Nou vle konnen ki kote ou santi vrè pwoblèm yo pou nou ka gide Vil la nan direksyon solisyon reyèl. Nou vle ede tou ankouraje yon pi gwo sans koneksyon ant rezidan Norwalk ak gouvènman lokal yo, ti biznis yo, atizay ak kilti, òganizasyon san bi likratif ak sèvis, vwazen, ou non li. Si nou tout fè pati nou an, nou pral gen yon eksperyans plis enklizif, ekitab, ranpli, konekte, ak dirab nan vil nou an. Son bon, pa vre? Tèt sou sou norwalkspeaks.mn.co kòmanse!

bottom of page