top of page
Ekite vs Egalite
megaphone-icon.png
Ki diferans e poukisa li enpòtan?
KBinAction.jpg
EqualityEquity.png

Telechaje App Kominote nou an, "Mighty Networks" nan magazen Google Play oswa iTunes oswa ale nan NorwalkSpeaks.mn.com pou rantre nan Norwalk Speaks! Kominote

DiscoveryMN.png

Si ou te panse ekite ak egalite yo te sinonim, ou pa ta dwe pou kont li-men ou ta tou dwe mal. An reyalite, pouswit youn ka pafwa dirèkteman kontredi pouswit lòt la. Koman Egalite se eta a nan ke yo te egal, espesyalman nan estati, dwa, ak opòtinite. Sa vle di ke trete tout moun menm bagay la nan pouswit egalite pa ta ka aktyèlman jis.

(...)

Ekite se yon solisyon pou adrese sistèm sosyal dezekilib. Jistis ka pran ekite yon sèl etap pi lwen pa ranje sistèm yo nan yon fason ki mennen nan alontèm, dirab, aksè ekitab pou jenerasyon kap vini yo.

(...)

Egalite te vin synonyme ak "nivelman jaden an ap jwe." Se konsa, kite a fè ekite synonyme ak "plis pou moun ki bezwen li." Ekite se yon eleman kle nan Norwalk la pale! pwojè. Pwoblèm sèks, ras, oryantasyon seksyèl, langaj, ak andikap (pou non sèlman kèk) mande pou nou fè espre konsyan de ekite lè n ap kreye politik ak pwosesis pou chanjman transfòmasyon DEI. Chwa tankou ofri twalèt sèks-net, asire panno entèvyou yo divès, bay espas travay aksesib, ak ofri kominikasyon nan plizyè lang mande plis panse entansyonèl, men rezilta a entérésan: Yon anviwònman ki kreye aksè egal ak opòtinite pou tout moun.

(...)

* "Egalite rasyal oswa ekite rasyal? Diferans li fè, ”Race Matters Institute. 2014. Aksè 15 oktòb 2020. http://viablefuturescenter.org/racemattersinstitute/2014/04/02/racial-equality-or-racial-equity-the-difference-it-makes/

"Wout la pou reyalize ekite pa pral akonpli nan trete tout moun egalman. Li pral reyalize pa trete tout moun jisteman selon sikonstans yo. " —Paula Dressel, Race Matters Institute *

bottom of page