top of page
megaphone-icon.png

Ki lè diskisyon yo ap pase?

megaphone-icon_edited.png

Norwalk pale! Kominote diskisyon ki pran yon plonje fon nan fason Norwalk ka kreye yon kominote ekitab pa aktivman angaje ak koute "OU", Kominote a! Travay enpòtan sa a mande pou vwa Norwalk yo soti pou yo pale! Vwa ou ak pèspektiv yo enperatif nan pwosesis la. Nou vle tande vwa ou ak jwenn yo konnen kominote a soti nan lantiy ou. Kalandriye sa a pral mete ajou regilyèman avèk tout diskisyon kominotè yo ak kote yo ye.

bottom of page