top of page

Norwalk pale! Èske yon kominote kondwi PLAN AKSYON pou pran dife yon pi akeyan, enklizif, ak ekitab Norwalk pou tout moun.

(...)

(...)

Norwalk pale! Pwojè delè

Objektif Prensipal pou Norwalk la pale! pwojè a:

1

Devlope yon Komisyon dedye a pwomosyon dwa egal pou tout moun epi rekonèt entèseksyonalite ant pwoblèm ras, idantite, sèks, sitiyasyon sosyoekonomik, relijyon, ak background. Yo dwe rele Norwalk Ekite ak Jistis pou tout komisyon an (NEJAC).

2

Ede anplwaye nan vil la avèk revize, evalye, ak mete ajou 1993 Blue Riban Rapò a sou relasyon ras ak jwe yon wòl lidèchip kle nan fasilite konvèsasyon yo ranmase ak eksperyans sou pwoblèm relasyon imen.

* Sijè a Chanjman Limit responsabilite nou: Delè a sijè a chanje san avètisman alavans, si sa nesesè, kenbe pwosesis la ak planifikasyon vanse. Nou pral fè tout efò pou kenbe delè a ajou ak ajou. Mèsi.

Avril 2021

 •   Kreye & Apwouve plan travay nan adrès sijè ki abòde lan travay

(...)

 • Rasanbleman enfòmasyon konsène ak done ki egziste deja  

Me 2021

 • Lansman Norwalk pale! - plan angajman kominotè

 • Lanse app Kominote a "Mighty Networks", Facebook, Instagram, ak sit entènèt: www.norwalkspeaks.com

 • (...)

 • Rapòte pi bon pratik ak rezilta - Lòt kominote nan tout peyi sou teknik aplikasyon pou tablo, komisyon, ak fòs travay.

Jen 2021

 • Reyinyon Analiz Moun ki gen enterè yo

 • "Kondisyon analiz" diskisyon kominote a

 • Moun kle ak enfliyan ki soti nan chak katye pou kolabore sou istwa pataje ak eksperyans viv.

Jiyè 2021

 • Kondisyon Analiz reyinyon kominote kontinye - opinyon rezidan kominote a se kle, yo patisipe vizite: www.norwalkspeaks.com pou kalandriye

 • Modèl, opsyon ak opòtinite pou etablisman komisyon an

 • "Kominote Gwoup Patnè" - volontè rezidan ki pral patisipe ak adrese kondisyon aktyèl ak rekòmandasyon alantou 6 sijè ki konsène pou Norwalk

Out 2021

 • Diskisyon angajman kominote sekirite piblik - Inisyativ pou angajman ak analiz pou ankouraje yon vil san danje epi envite.

 • Evalye enkyetid anplwaye minisipal, règleman, ak pwosedi yo kowòdone yon kourikoulòm Customized pou eksperyans devlopman pwofesyonèl nan yon lantiy DEI.

Septanm 2021

 • Midway Rapò nan vil la nan Norwalk ak rekòmandasyon pou kominote dirije ak minisipalman sipòte aksyon.

 • Rapò sou efò kolektif nan Kominote Patnè Group ak analiz soukomite

 • Patnè Estratejik - Yon seri de atelye eksplore relasyon imen ak enpak sou kalite lavi.

 • Fasilite kontinyèl opòtinite alantou angajman kominote ak lapolis.

 • Lanse fòmasyon DEI ak devlopman pwofesyonèl pou anplwaye kle yo

Oktòb 2021

 • Respekte pwosesis vil la ak pwosedi ki antoure Komisyon an pou mete etablisman estrikti legal pou komisyon an

 • Kontinyasyon nan fòmasyon anplwaye DEI ak atelye devlopman

 • Prezante yon fondasyon ekite rasyal pou adopsyon ak itilizasyon depatman vil yo

 • Prezante tèt depatman ak rezilta, opòtinite, ak chanjman politik potansyèl amelyore administrasyon nan sèvis yo.

Novanm 2021

 • Rekòmandasyon DEI fòmasyon ak atelye devlopman ladrès pou rezidan Norwalk kounye a nonmen nan divès komisyon gouvènman vil la.

 • Inisye kominote ki te dirije estrateji pou amelyore entèraksyon, kominikasyon, ak sans de plas ak ki fè pati tout distri Norwalk.

Desanm 2021

 • Anons nan Norwalk ekite ak jistis pou tout komisyon.

 • Entwodwi zouti ekite rasyal ak resous kòm yon pati nan politik depatmantal ak travay avèk tèt depatman sou estrateji aplikasyon.

 • Prezante enkyetid kominote sekirite piblik ak rekòmandasyon pou amelyorasyon nan polis kominotè ak teknik angajman katye.

Janvye jiska Mas 2022

 • Bay sipò, devlopman, ak vlope toutotou sèvis yo fasilite yon lansman pwodiktif nan NEJAC la.

 • Rapò pou opòtinite estratejik ak risk (SOR a) ki baze sou done ak eksperyans ki te rasanble nan aktivite angajman kominote - "PLAN AKSYON an"

 • Bay plan, rekòmandasyon, analiz pou modifye 1993 Blue Ribbon Komisyon Rapò ak ede NEJAC ak adopte imitasyon sa a.

 • Bay yon Rapò Final Kondisyon Analiz sou eta ekite ak jistis nan vil Norwalk ak opòtinite pou Norwalk anbrase avni li kòm yon vil modèl pou bati kominote dirab.

bottom of page